Služby

  • Komplexná elektroinštalácia bytov a rodinných domov
  • Elektroinštalácia priemyselných hál, hotelov, polyfunkčných budov a pod.
  • Montáž a rekonštrukcia bleskozvodov
  • Oprava, údržba a servis elektrických zariadení
  • Revízie elektrických zariadení, budov, rodinných domov, priemyselných hál
  • Realizácia štruktúrovanej kabeláže
  • MaR
  • Priemyselné inštalácie - elektrárne, chemické závody, kotolne
  • Prípravné stavebné práce
  • Dokončovacie stavebné práce